Jak skutecznie kupić lub sprzedać działkę? Przede wszystkim zacznij od wiedzy!

,,Sprzedam działkę nad jeziorem’’, ,,Kupię działkę’’, ,,Działki nad jeziorem na sprzedaż’’… z takimi ogłoszeniami często spotykamy się w internecie lub sami je tworzymy. Od czego zacząć, jeśli masz w planach kupno lub sprzedaż działki? Przede wszystkim trzeba posiadać podstawową wiedzę. Czym jest działka, jakie są jej rodzaje? O tym poniżej. 

Działka to jednolity grunt, który znajduje się w obwodzie tego samego obszaru. Może być przeznaczony do zabudowy, pod uprawę roślin, może także służyć rekreacji. Należy pamiętać, że nie wszystkie rodzaje działek przewidują możliwość budowy domu. Ich poszczególne rodzaje ustalane są w ramach planów zagospodarowania przestrzennego przez władze gminy. Plany te ustala rada gminy na podstawie wcześniej uchwalonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Informacje o rodzaju działki uzyskamy w Urzędzie Miasta bądź Urzędzie Gminy. Czasem zdarza się, że gmina nie ma uchwalonego planu, w takim przypadku musimy wystąpić o wydanie warunków zabudowy.
Klasyfikacja działek
Działki budowlane
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi, że: Jest to nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej, spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikających z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.
Działka budowlana to obszar przeznaczony do zabudowy mieszkaniowej jedno lub wielorodzinnej. Działka budowlana może być także przeznaczona pod nieuciążliwą działalność gospodarczą, taką jak: handel, usługi, czy drobny przemysł. Taką działkę może nabyć każdy- od osoby prywatnej po dewelopera, jednak aby rozpocząć na niej budowę potrzebne są odpowiednie zgody.
Działki rekreacyjno- wypoczynkowe
Działka rekreacyjna to chyba ,,najprzyjemniejszy” rodzaj działki. Polskie prawo nie definiuje pojęcia działki rekreacyjnej, najczęściej występuje ona pod nazwą ,,nieruchomość wykorzystywana w celach wypoczynkowych”. Na tym rodzaju gruntu możemy postawić dom letniskowy ( w niektórych przypadkach całoroczny). Dokładniejsze wiadomości o tym co i jak możemy budować na takiej działce pozyskamy w Wydziale Architektury i Budownictwa.
Działki rekreacyjne to świetny pomysł na wypoczynek. Miejsce to może stać się naszą oazą spokoju, odskocznią od codziennego życia. Możemy stworzyć tam miejsce idealne do odpoczynku, uprawiać własny ogród, a także spędzać miło czas ze znajomymi i całą rodziną.
Możliwości budowy na działce rekreacyjnej są ograniczone i nie można stosować tu przepisów wynikających z prawa budowlanego. Nie postawimy więc na niej domu jednorodzinnego, ale… status działki można zmienić! Należy jednak liczyć się z tym, że proces ten może potrwać nawet kilka lat. Sprzedając działkę rekreacyjną nie zapomnijmy wspomnieć o tym przyszłemu nabywcy.
Działki rolne
Jak wskazuje nazwa, taki rodzaj działki przeznaczony jest pod działalność rolniczą, czyli wytwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych. Możliwe jest jednak odrolnienie działki i przemianowanie jej na działkę budowlaną.
Działki rolne podlegają klasyfikacji – dzieli się je na grupy od I do V. W przypadku klas I-III odrolnienie działki jest trudne i wymaga pozwoleń, jednak w przypadku klas IV-V sprawa jest prostsza, ponieważ działki te w miejscowym planie zagospodarowania przewidziane są pod zabudowę mieszkaniową.
Działki siedliskowe
Działka siedliskowa przeznaczona jest na tzw. siedlisko, w skład, którego mogą wchodzić budynki gospodarcze, inwentarskie i podwórko. Należy pamiętać, że na każdy obiekt na takiej działce należy mieć pozwolenie. Działka ta jest bliższa działce rekreacyjnej, czy rolnej, jednakże można wybudować na niej dom spełniając odpowiednie warunki. Inwestor musi być rolnikiem, a dom musi posiadać pomieszczenie gospodarcze. Taką działkę można odrolnić, jednak znów należy pamiętać, że jest to proces czasochłonny.
Działki leśne
Działka leśna to teren o powierzchni co najmniej 0,1 ha, przeznaczony pod gospodarkę leśną. Przekształcenie takiej działki w działkę budowlaną jest bardzo trudne i praktycznie niemożliwe. Szczegółowe informacje o procesie odlesienia uzyskamy w nadleśnictwie. Należy pamiętać, że wszystkie aktywności i inwestycje na terenie lasu należącego do Skarbu Państwa wymagają zgody Ministerstwa Środowiska.
Działki przemysłowe
Działka przemysłowa (inwestycyjna) to działka, która przeznaczona jest pod konkretne inwestycje, np.: magazyny, czy biurowce. Przekształcenie takiej działki w działkę/działki budowlane jest trudne, ale możliwe. Jak długo będzie to trwało zależy od tego, czy działka przemysłowa objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego, czy też nie.
Marzysz o posiadaniu działki nad jeziorem? Chcesz zbudować dom jednorodzinny w super lokalizacji? Przypominamy, że w naszej ofercie znajdą Państwo działki rekreacyjno- wypoczynkowe, w tym także z linią brzegową jezior, a także działki budowlane i siedliska. Oferowane przez nas grunty znajdują się w przepięknym Pojezierzu Dobrzyńskim. Działka rekreacyjna nad jeziorem to idealne miejsce do aktywnego wypoczynku, spędzenia tam czasu z rodziną, a może osiedlenia się na stałe?